ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
sobota, 09 marzec 2024 13:54

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ LUB NAJWYŻSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
1. Organizator konkursu:
Parafia św. Antoniego z Padwy w Żurominie
 
2. Cele konkursu:
- popularyzacja tradycji związanych z Niedzielą Palmową
- stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych
- przekaz wartości i tradycji w rodzinie
 
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I kategoria: palma najpiękniejsza
II kategoria: palma najwyższa
 
4. Uczestnicy konkursu:
- do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli
- wykonawcą palmy może być także cała rodzina
 
5. Warunki udziału w konkursie:
- wykonanie palmy dowolną techniką w jednej z dwóch kategorii
- wykorzystanie do robienia palmy materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia
- udział w procesji palmowej w niedzielę 24 marca 2024 r. o godz. 10:30 z własnoręcznie wykonaną palmą
Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe palmy wielkanocne, bądź wykonane ze sztucznych elementów ozdobnych.
 
6. Zgłoszenie palmy do konkursu:
a. w kategorii: palma najwyższa
- na zakończenie Mszy świętej o godz. 10:30 w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r. (kościół w Żurominie)
b. w kategorii: palma najpiękniejsza
- w sobotę 23 marca 2024 r. w godz. od 10:00 do 13:00 (plebania parafii Żuromin, ul. Kościuszki 4)
Zgłoszona do konkursu palma powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy bądź jednego przedstawiciela rodziny (grupy) wraz z adresem zamieszkania.
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r. po Mszy świętej o godz. 10:30 w kościele w Żurominie.
 
8. Kryteria oceny palm:
- zgodność z regulaminem konkursu
- pomysłowość i inwencje twórcze uczestników konkursu
- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych
- wielkość i bogactwo użytych materiałów
- samodzielność i estetykę wykonania pracy
 
9. Nagrody:
W każdej z dwóch kategorii przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca:
I miejsce: 500,00 zł
II miejsce: 200,00 zł
III miejsce: 100,00 zł
Bez względu na ilość osób wykonującą palmę przysługuje jedna nagroda.
 
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach konkursu.
ks. Tomasz Kadziński - proboszcz