Ciekawostki

DROGA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH W ŻUROMIŃSKIM SANKTUARIUM

W czasie II wojny światowej Niemcy sprofanowali figurę Matki Bożej Niepokalanej stojącą przed kościołem. Odrąbano głowę figury Matki Bożej. Odciętą głowę wyrzucono do śmietnika. W roku 1979 postanowiono, jako wynagrodzenie Najświętszej Maryi Pannie za sprofanowanie Jej figury, ufundować figury Drogi Tajemnic Różańcowych. Czternaście nowych figur zostało umieszczonych przy kościele. Piętnastą figurą, kończącą drogę różańcową, stała się właśnie figura Matki Bożej stojąca na kamiennym cokole przed kościołem.

Drogę różańcową zaprojektował pan mgr Ryszard Kaczor, artysta plastyk z Grudziądza. Uroczystej inauguracji i poświęcenia Drogi Tajemnic Różańcowych dokonał ks. infułat Władysław Lis, podczas dorocznych uroczystości odpustowych w dniu 14 września 1980 r. Tego dnia poświęcono także pięć figur na specjalnie usypanym wzgórzu, tzw. „Ogrodzie Getsemani”.

 

 

Więcej w kategorii: Sanktuarium « Kalendarium wydarzeń