Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci – w skrócie)  jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o przygotowaniu się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Stowarzyszenie jest uniwersalne, wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do księgi, a tym samym powierzyć się i swoją ostatnią chwilę życia Matce Bożej. Na potwierdzenie otrzymuje się (świadectwo) – książeczkę.  Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także do udziału w modlitwach i dniach skupienia. Należący do stowarzyszenia starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru, aby w ten sposób być gotowym na ostatnią chwilę życia.

W naszej parafii Grupa ta działa od 2000 roku. Spotyka się w pierwszą środę miesiąca na Eucharystii, a następnie na wspólnej modlitwie – Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Dzięki tej modlitwie uzyskujemy odpust i łaskę przemiany serca dla nas samych i swoich bliskich. Grupy Apostolstwa mają udział w zasługach płynących z wspólnych modlitw, uczestniczą w łaskach będących owocem odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Osoby pragnące się włączyć by otoczyć  modlitewnym łańcuchem serc swoje życie oraz bliskich zapraszamy na spotkania. Opiekunem Apostolstwa jest  ks. Robert Kępczyński, którego wspierają zelatroki: Bożena Wierzbicka i Maria Dąbrowska. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa mamy wspólne modlitwy i adoracje.