Wspólnota Krwi Chrystusa

„Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, jest duchową rodziną skupiającą w swych grupach, zarówno osoby świeckie jak i duchowe, które zobowiązują się w sposób szczególny czcić Przenajświętszą Krew Chrystusa.

Wspólnota Modlitwy Krwi Chrystusa przy naszej parafii powstała w marcu 2003 roku i jest zarejestrowana w Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu. Celem tej wspólnoty jest nieustanna modlitwa wstawiennicza i przebłagalna. Wspólnota to Żywy Różaniec do Krwi Chrystusa. Różaniec ten tworzy grupa siedmiu osób. W naszej parafii powstały dwie takie grupy.

Każda osoba otrzymała książeczkę oraz czerwony różaniec. Różaniec składa się z 33 czerwonych paciorków, które przypominają nam o tym, że całe życie Jezusa brało udział w zbawczej ofierze Jego Krwi – od obrzezania, aż do przebicia boku włócznią. Powtarza się w sposób medytacyjny Modlitwę Pańską. Te 33 razy „Ojcze Nasz” są podzielone na 7 tajemnic, odpowiednio do 7 przelań Krwi Chrystusa (każda tajemnica ma 5 razy Ojcze Nasz, a ostatnia 3).

Spotkania modlitewne odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy Św. wieczorowej. Podczas spotkania odmawiamy wspólnie Różaniec i Litanię do Krwi Chrystusa. Osoby po zapoznaniu się z całym różańcem otrzymują poszczególne tajemnice, które cały miesiąc rozważają, modląc się na różańcu. Animatorką wspólnoty modlitewnej jest Danuta Krajewska. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Robert Kępczyński. Od lipca 2009 roku w drugi piątek miesiąca o godz. 1700  wspólnota  przewodniczy w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Odmawiamy Różaniec i Litanię do Krwi Chrystusa.

Modlitwami ku czci Krwi Chrystusa:

- dziękujemy Bogu za Jego miłość, za otrzymane łaski

- przepraszamy za wszystkie grzechy nasze i grzechy całego świata

- prosimy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego i duchowieństwo, o dary Ducha Świętego dla kapłanów, którzy posługują w naszej parafii

- trwamy w postawie błagalnej przede wszystkim za osoby chore, samotne, za tych, którzy są w potrzebie

- oraz o Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących

W drugą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 900  czytamy Słowo Boże i modlitwy wiernych. W okresie Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie opłatkowe trwamy na modlitwie, zachęcamy wszystkich chętnych, którzy w sposób szczególny pragniemy czcić Przenajświętszą Krew Chrystusa.

We wspólnocie Krwi Chrystusa nie Mozę zabraknąć czci i miłości do Matki Bożej, dlatego spotkania modlitewne odbywają się wspólnie ze Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Więcej w kategorii: Grupy parafialne Chór »