Duszpasterze
Proboszcz:
Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, dziekan dekanatu żuromińskiego

 

 

Wikariusze:


Ks. mgr Robert Kępczyński
od 2019 r.
 

Ks. mgr Tomasz Baranowski
od 2020 r
 

 

 

Senior:


Ks. prałat Kazimierz Kowalski
od 2020 r.
 
 
 
Więcej w kategorii: Parafia « Patron Porządek Nabożeństw »