Nowenna

 

MODLITWA WSTĘPNA

O Żuromińska Matko, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na moje zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko błagamy najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Chwila na wypowiedzenie próśb w ciszy

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tą łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE PROŚBY

O Żuromińska Matko, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: Pomagaj nam nieustannie.

Wielka Matko Boża, - Pomagaj nam nieustannie.
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko Misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,

P: Tyś naszą ucieczką o Pani.
W: Pomocą w uciskach i smutku.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

PODZIĘKOWANIA

Nasza ukochana Matko! Jesteśmy świadomi, że dzięki Twemu wstawiennictwu tutaj i w innych Twoich sanktuariach tak wiele doznaliśmy pomocy. Wołamy więc do Ciebie: Dziękujemy Ci, Żuromińska Pani!

Za uzdrowionych z choroby, - Dziękujemy Ci, Żuromińska Pani!
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

PROŚBY

O, Żuromińska Matko, jesteśmy słabymi dziećmi i dlatego ośmielamy się stawać przed Twym obrazem z naszymi prośbami wołając: Błagamy Cię, Żuromińska Pani!

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, - Błagamy Cię, Żuromińska Pani!
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
Za alkoholików, abyś im z nałogu pijaństwa wyjść pomogła,
Za młodych, abyś im właściwą drogę życia ukazała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

MODLITWA KOŃCOWA

O, Matko Boża Żuromińska, Najukochańsza w tym cudownym obrazie Matko Boża, jedyna po Bogu pociecho! Przychodzę do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki. Zbliżam się jak żebrak i niegodny grzesznik do Twoich stóp. Racz mnie ratować w mojej potrzebie. Wiem, że nie oddalasz od siebie nikogo, lecz przyjmujesz prośby wszystkich. Błagam Cię więc, w imię Twojego Syna, wysłuchaj mnie łaskawie. Niech Cię, o Maryjo Pełna litości, wzruszy moje wołanie. Wyciągnij swoją prawicę, ulecz moje cierpienia. Wszak wielu ratowałaś na tym miejscu: jednym przywróciłaś życie, innych obdarzyłaś zdrowiem, niejednego ochroniłaś od kalectwa. Więc i ja podnoszę do Ciebie zalane łzami oczy i proszę: wesprzyj mnie! O, Matko pełna miłosierdzia, daj mi przeżyć ten błogosławiony dzień, w którym raczyłaś wysłuchać mnie, niegodnego, abym doznawszy łask w tym życiu, chwalił mojego Stwórcę za Jego dobroć, za to, że dał nam na ziemi możną Wspomożycielkę, która nas broni od wszelkich sił szatana i przychodzi z pomocą w różnych niebezpieczeństwach i trudnościach naszego życia. AMEN.

Więcej w kategorii: Parafia « Porządek Nabożeństw Sakramenty »