Lektorzy

Sobór Watykański II przywrócił funkcję lektora w czasie Mszy Świętej. Jest to szczególna funkcja liturgiczna, ponieważ osoba do niej powołana nie jest tylko słuchaczem Słowa Bożego, ale również odpowiada za to jak inne osoby w zgromadzeniu mogą te Słowo usłyszeć.

W naszej parafii od wielu lat istnieje grupa lektorów, którzy podczas Niedzielnej Mszy świętej starają się jak najlepiej potrafią odczytywać nam słowa Pisma Świętego.

Niejednokrotnie wiele osób lęka się podjąć posługę lektorską, głównie z powodu stresu związanego z wyjściem na ambonę przed dużą ilość osób znajdujących się w kościele. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze każdy przygotowuje się przed wyjściem na ambonę oraz centrum zajmuje tekst Słowa Bożego (i na nim wszyscy mają się skupić), a nie osoba czytająca.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w czytaniu Słowa Bożego w naszym Kościele. Wystarczy zgłosić się do ks. Tomasza Baranowskiego, który obecnie opiekuje się tą grupą w naszej parafii. Zapraszamy do przeżywania liturgii nie tylko z pozycji „biernego słuchacza”, ale jako osoba w pełni zaangażowana w oprawę liturgii.

Więcej w kategorii: Grupy parafialne « Asysta Procesyjna Ministranci »