Odnowa w Duchu Świętym

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betesda”

 

Żuromińska wspólnota, popularnie nazywana, jak w całej Polsce, „Odnową” powstała w 2011 r. Przyjęła nazwę „Betesda”. Stała się odpowiedzią na duchowe zapotrzebowanie rozwoju nie tylko dla miejscowych parafian, ale także katolików z parafii sąsiednich.

Jako ruch charyzmatyczny, Wspólnota pomaga rozeznać - rozpoznać jego członkom własne talenty, indywidualne dary Ducha Świętego i możliwości ich realizacji we Wspólnocie Kościoła. Pomaga porządkować, rozumieć doświadczenia życiowe i planować czas w świetle Woli Bożej. Pomaga też leczyć, zaakceptować, bolesną przeszłość i tzw. zranienia duchowe.

Cotygodniowe spotkania (czwartki, godz. 19:00) charakteryzuje żywa i spontaniczna modlitwa (uwielbienie, przeproszenie i prośba – prowadzone przez liderkę, p. Justynę Zielińską) połączona ze śpiewami i katechezą opiekuna (obecnie – ks. Robert Kępczyński).

Czasem są to spotkania w małych grupach modlitewno – dyskusyjnych. Wtorkowym spotkaniom zawsze towarzyszy własny zespół muzyczny. Raz w miesiącu Grupa przeżywa wspólną tematyczną Adorację Najświętszego Sakramentu.

„Betesda” zaangażowana jest w różnorakie wydarzenia diecezjalne i ogólnopolskie – pielgrzymki, czuwania, akcje modlitewne.

Celem Wspólnoty jest dawanie siły do nieustannego nawracania się i pogłębiania osobistej relacji z Jezusem dzięki współpracy z Duchem Świętym, a dzięki temu ewangelizowanie otoczenia w codzienności, dawanie odwagi w świadczeniu o wierze i służbie Kościołowi swoimi talentami.

Wspólnota daje możliwość udziału w różnych formach rekolekcji: bezpośrednich i online.

Obecnie Grupa składa się z ok. 30. stałych członków, ale liczy na powiększenie swojego grona…

Więcej w kategorii: Grupy parafialne « Chór Asysta Procesyjna »