Asysta Procesyjna

 

We wprowadzeniu teologicznym do Rytuału Komunii Świętej i Kultu Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą czytamy: „W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu.”

Wielką pomocą w pobożnym przeżyciu procesji jest Asysta procesyjna, która ma za zadanie ją animować . Nasza wspólnota parafialna cieszyć się może bardzo liczną i rozbudowaną Asystą. Upiększa ona przebieg każdej procesji oraz swoją posługą troszczy się o jej właściwy przebieg.

Żuromińska Asysta Procesyjna liczy wiele członków i członkiń, którzy służą angażując się w niesienie chorągwi, sztandarów, baldachimu, feretronów, różańca. Ich posługa podkreśla podniosłość i nadaje uroczystego charakteru każdej procesji. Często bywa tak, że dany parament przekazywany jest z ojca na syna, z matki na córkę, co tworzy piękne tradycje rodzinne.

Dzięki posłudze Asysty nasze parafialne publiczne świadectwo wiary wyraża miłość wobec Jezusa Eucharystycznego. Szczególnie działalność Asysty widoczna jest w czasie odpustu parafialnego ku czci MB Żuromińskiej, Bożego Ciała, Procesji wielkanocnej, Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP i Oktawy Bożego Ciała.

Więcej w kategorii: Grupy parafialne « Odnowa w Duchu Świętym Lektorzy »