Kalendarium wydarzeń

Kalendarium ważniejszych wydarzeń Sanktuarium Matki Bożej Żuromińskiej


Lipiec 1704 - gospodarz Bloch przyjmuje pod swój dach żołnierza. W zamian za gościnę otrzymuje obraz Matki Bożej.
8-9 września 1706 - Obraz jaśnieje niezwykłym blaskiem w domu Blocha.
1708 - Biskup Płocki Ludwik Bartłomiej Załuski wydaje dekret o cudowności Obrazu Matki Bożej. Wizerunek zostaje przeniesiony do nowo wybudowanej drewnianej kaplicy.
1714 - z fundacji Zamoyskich zostaje wybudowana drewniany kościół, który konsekruje bp Ludwik Załuski.
1718 – bp Ludwik Załuski powierza opiekę nad kościołem i szerzeniem kultu Matki Bożej Ojcom Jezuitom.
1718 - pierwsze votum za doznane cuda od Jana Lichtensteina.
1752 - opracowanie wybranych cudów (84), jakie wydarzyły się od 13 sierpnia 1721 r. do 21 czerwca 1752 r. dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Żuromińskiej. Ciekawostką jest zawarty tam opis cudownego uleczenia z choroby proboszcza Poniatowa ks. Macieja Jędrzyckiego, mający miejsce w 1740 r. W darze wdzięczności proboszcz ten złożył przed cudownym obrazem Matki Bożej Żuromińskiej wota. Wcześniej natomiast miał on stosunek sceptyczny co do nadprzyrodzonego zjawiska dziejącego się w Żurominie. Opracowanie to nosi tytuł „Wybór cudów przy obrazie Najśw. Maryi Panny Matki Bożej oraz Antoniego Padewskiego doznanych w Żuromińskim Kościele Wielebnych XX Soc. Jesu dla wiadomości tych, którzy w tym pragną wiedzieć na chwałę większą Wszechmocności Boskiej, na wysławienie Matki Jezusowey”, Warszawa 1752.
1760 - rozpoczęcie budowy murowanego kościoła, którą przerwała kasata Zakonu Jezuitów w 1773 roku.
1778 - staraniem Andrzeja Zamoyskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, zostają sprowadzeni do Żuromina Ojcowie Franciszkanie Reformaci, którzy kończą budowę kościoła w 1784 r.
2 lipca 1786 - Biskup Wojciech Józef Gadomski, sufragan płocki, konsekruje murowaną świątynię, do której zostaje uroczyście przeniesiony cudowny Obraz Matki Bożej.
1797 - Ojcowie Reformaci od strony wschodniej kościoła budują klasztor i szkołę.
1817 - ukończenie głównego ołtarza kościoła, sześciu ołtarzy bocznych, ambony, tabernakulum, ławek i konfesjonałów.
1864 - Ojcowie Reformaci kończą posługę kustoszy kościoła w Żurominie. Od tego czasu przy kościele w Żurominie rezyduje wikariusz parafii Lubowidz. Tym samym kościół żuromiński staje się filią kościoła parafialnego w Lubowidzu.
1883 - namalowanie przez malarza Augusta Strungego obrazu przedstawiającego Chrystusa Ukrzyżowanego z klęczącą Marią Magdaleną. Obraz znajduje się na zasuwie cudownego obrazu Matki Bożej Żuromińskiej.
10 kwietnia 1886 - w Żurominie na świat przychodzi Leon Wetmański, późniejszy biskup pomocniczy diecezji płockiej (1928-1941), zamordowany przez Niemców w obozie w Działdowie 10 października 1941 roku, beatyfikowany wraz z Arcybiskupem Antonim Julianem Nowowiejskim w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez św. Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.
1889 - pierwsza od konsekracji kościoła wizytacja biskupa płockiego Henryka Dołęgi Kossowskiego.
1908 - Biskup Płocki Apolinary Wnukowski eryguje w Żurominie parafię pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Pierwszym proboszczem zostaje ks. kanonik Ignacy Staniaszko. Urząd proboszcza pełnił do 1958 r.
1911 - na tle fasady kościoła ułożono wielki cokół z kamieni, na którym postawiono figurę Matki Bożej. Ogrodzenie wokół figury zrobili żuromińscy kowale. Miejsce to nazwano „ogródkiem Matki Bożej”.
1911 - odrestaurowano wnętrze świątyni żuromińskiej. Filary i prezbiterium przyozdobiono symbolami religijnymi. Wzorem stała się malatura poreformackiego kościoła św. Jana Chrzciciela w Płocku.
23 czerwca 1912 - święcenia kapłańskie przyjął żuromiński parafianin Leon Wetmański - dzisiaj Błogosławiony.
Lata dwudzieste XX wieku - odnowienie obrazów w ołtarzach bocznych oraz ambony
1935-1940 - funkcję wikariusza w żuromińskiej parafii pełni ks. Stanisław Malinowski. W czasie wojny zostaje zamordowany przez Niemców w obozie w Działdowie.
1944 - zniszczenie przez Niemców figury Matki Bożej stojącej przed kościołem, poprzez odcięcie głowy.
2 sierpnia 1949 - zauważono, że z oczu odnowionej po wojnie figury Matki Bożej stojącej przed kościołem zaczęły płyną
łzy. To stało się powodem licznych pielgrzymek i bardzo wielu nawróceń.
1958 - drugim proboszczem w Żurominie zostaje ks. kanonik Kazimierz Żbikowski. Urząd proboszcza pełnił w latach 1958-1983.
1959 - konsekracja nowych dzwonów: Antoniego, Stanisława i Maryi.
12 września 1961 - Biskup Płocki Bogdan Sikorski zezwala na publiczne odmawianie Nowenny do Matki Bożej Żuromińskiej.
1962 - 1969 - restauracja wnętrza świątyni.
8 października 1966 - uroczystości milenijne z udziałem biskupa Piotra Dudźca, 56 kapłanów i około 14 tysięcy wiernych.
1969 - Biskup Płocki Bogdan Sikorski dokonał uroczystego poświecenia odnowionej świątyni. Kościół zostaje gruntownie odrestaurowany i ozdobiony polichromią wykonaną przez E. Przeorską w latach 1962-1969.
21 - 22 sierpnia 1976 - pierwsze nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
11 czerwca 1978 - poświecenie nowej dzwonnicy.
1979 - przy kościele powstaje Droga Tajemnic Różańcowych (14 figur różańcowych nowych i 15. figura Matki Bożej stojącej przed kościołem na kamiennym cokole) oraz symboliczne wzgórze „Getsemani”.
1982 - powstanie kaplicy Miłosierdzia Bożego w żuromińskim szpitalu
12 października 1982 - rozpoczęcie budowy nowej plebanii.
1983 - trzecim proboszczem Żuromina zostaje ks. kanonik Henryk Czepczyński. Urząd proboszcza pełnił w latach 1983-1996.
Lata osiemdziesiąte - odrestaurowanie ołtarzy i zabezpieczenie kościoła systemem alarmowym.
1994 - peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.
3 lipca 1996 - peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.
1996 - czwartym proboszczem Żuromina zostaje ks. prałat Piotr Joniak. Urząd proboszcza pełnił w latach 1996-2009.
1996 - otworzono stację Caritas
1996/1997 - przygotowano plac pod celebry odpustowe
21 września 1997 - peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe.
1997-1998 - odrestaurowanie elewacji kościoła.
1998 - ułożenie na frontonie kościoła mozaiki z wizerunkiem Matki Bożej Żuromińskiej.
1997 - 2000 - prace restauracyjne w kościele i przylegającym do niego budynku klasztornym
2 grudnia 1999 - Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisuje dekret zezwalający na koronację Obrazu Matki Bożej Żuromińskiej.
10 września 2000 - Prymas Polski Józef Kard. Glemp koronuje Obraz Pani Żuromińskiej koronami papieskimi. Biskup Płocki Stanisław Wielgus wydaje dekret ustanawiający kościół w Żurominie Sanktuarium Diecezjalnym. Pierwszym kustoszem Sanktuarium zostaje ks. Piotr Joniak.
2008 - wyrusza Pierwsza Piesza Pielgrzymka z Sanktuarium w Żurominie do miejsca męczeństwa Błogosławionych Biskupów Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego oraz śmierci ks. Stanisława Malinowskiego - wikariusza w Żurominie
24 marca 2002 - poświęcenie nowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Żurominie.
2009 - piątym proboszczem w Żurominie i drugim kustoszem Sanktuarium zostaje ks. prałat Kazimierz Kowalski. Urząd proboszcza pełnił w latach 2009-2020.
2015 - drugie nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
2017 - przebudowa kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego.
2020 - szóstym proboszczem i trzecim kustoszem Sanktuarium zostaje ks. kanonik dr Tomasz Kadziński.

 

Więcej w kategorii: Sanktuarium « Historia Ciekawostki »