PALMA WIELKANOCNA 2023
czwartek, 16 marzec 2023 19:46

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na najpiękniejszą lub najwyższą palmę wielkanocną.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Parafia św. Antoniego z Padwy w Żurominie

2. Cele konkursu:

- popularyzacja tradycji  związanych z Niedzielą Palmową

- stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm  wielkanocnych

- przekaz wartości i tradycji w rodzinie

3. Kategorie konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a. palma najpiękniejsza

b. palma najwyższa

4. Uczestnicy konkursu:

- do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli

- wykonawcą palmy może być także cała rodzina

5. Warunki udziału w konkursie:

- wykonanie palmy dowolną techniką w jednej z dwóch kategorii

- wykorzystanie do robienia palmy materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia

- udział w procesji palmowej w niedzielę 2 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30 z własnoręcznie wykonaną palmą

Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe palmy wielkanocne, bądź wykonane ze  sztucznych elementów ozdobnych.

6. Zgłoszenie palmy do konkursu:

a. w kategorii: palma najwyższa

- na zakończenie Mszy świętej o godz. 10:30 w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023 r. (kościół w Żurominie)

b. w kategorii: palma najpiękniejsza

- w sobotę 1 kwietnia 2023 r. w godz. od 10:00 do 13:00 (plebania parafii Żuromin, ul. Kościuszki 4)

Zgłoszona do konkursu palma powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy bądź jednego przedstawiciela rodziny (grupy) wraz z adresem zamieszkania.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023 roku po Mszy świętej o godz. 10:30 w kościele w Żurominie.

8. Kryteria oceny palm:

- zgodność z regulaminem konkursu

- pomysłowość i inwencje twórcze uczestników konkursu

- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych

- wielkość i bogactwo użytych materiałów

- samodzielność i estetykę wykonania pracy

9. Nagrody:

W każdej z dwóch kategorii przewidziano nagrody za pierwsze trzy miejsca:

I miejsce: 500,00 zł

II miejsce: 200,00 zł

III miejsce: 100,00 zł

Bez względu na ilość osób wykonującą palmę przysługuje jedna nagroda.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach konkursu.

ks. Tomasz Kadziński - proboszcz