sobota, 21, czerwiec 2014 07:29

W ostatni czwartek (19 czerwca) obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Główne obchody odbyły się w naszym kościele o godz. 11.00. Po Mszy Świętej udaliśmy z procesją Eucharystyczną ulicami Żuromina, nawiedzając cztery ołtarze ustawione w różnych miejscach miasta.

wtorek, 10, czerwiec 2014 21:59

”Pozwól mi przyjść do Ciebie…”

 

Ostatni wieczór maja poświęciliśmy w sposób szczególny Matce Najświętszej. W obecności Jej cudownego obrazu raz jeszcze zebraliśmy wszystkie prośby i intencje, które wierni każdego wieczoru przez cały miesiąc zanosili poprzez Litanię Loretańską przy figurach, krzyżach przydrożnych, w kaplicach i w naszej żuromińskiej świątyni.

piątek, 30, maj 2014 12:12
PROGRAM DNI ŚW. ANTONIEGO (UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH )
SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W RATOWIE

CZWARTEK 12 CZERWCA
godz. 18.00   Nieszpory ku czci Św. Antoniego połączone z Mszą Święta Tradycyjnie po nieszporach oraz po sumie nastąpi poświecenie lilii i chlebków św. Antoniego
wtorek, 27, maj 2014 20:14

Parafia św. Antoniego w Żurominie organizuje wyjazd na

”XVIII  Spotkanie  Młodych  w  Lednicy”

które odbędzie się 7 czerwca 2014 r.

niedziela, 25, maj 2014 17:41

W niedzielę 25 maja w naszym kościele miało miejsce bardzo ważne wydarzenie.  Do grona ministrantów zostało włączonych pięciu dotychczasowych kandydatów.

sobota, 24, maj 2014 21:31

23 maja (w piątek) o godz. 7.00 wyruszyła z naszego kościoła VII Piesza Pielgrzymka z Żuromina do Działdowa. Wzięło w niej udział 225 osób.


Ewangelia

XVI Niedziela Zwykła

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 13,24-43)
Ostatnio dodana galeria


Kontakt

Kościół Żuromin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Antoniego z Padwy

09-300 Żuromin, ul. Kościuszki 4
tel. 23/657-25-00

Kancelaria parafialna czynna:
• od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 11.00 oraz 17.00 – 17.45.
• w sobotę w godz. 10.00 – 12.00.
• Ksiądz Dziekan przyjmuje interesantów
w dni powszednie w godz. 17.00-17.45.